Reglement NK Carbiddarten 2019

1.       Elk team bestaat uit minimaal 2 personen en maximaal 6 personen.

2.       De minimum leeftijd is 12 jaar. Deelnemers tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar kunnen alleen meedoen onder begeleiding van een volwassene..

3.       Er wordt geschoten met een eigen melkbus met een maximale inhoud van 30 liter. De melkbus is voorzien van een goed sluitende bal.

4.       Er mogen geen toevoegingen  aan het water worden gebruikt.

5.       Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per team.

De opgave is pas geldig als het team zicht heeft aangemeld middels het opgaveformulier en het inschrijfgeld  is voor 21 december 2019 voldaan op bankrekeningnr NL69 RABO 0107 3015 71 T.n.v. Maatschap Beheer MFC Tiendeveen onder  vermelding van  NK carbiddarten 2019 of wordt contant betaald aan de organisatie op de dag zelf.

6.       De inschrijving sluit bij een deelname van 40 teams.

Spelregels
7.       De teams dienen zich uiterlijk om 11.30 uur te melden bij de wedstrijdleiding.
8.       De teams krijgen d.m.v. een loting een startvolgorde toegewezen
9.       Ieder team heeft minimaal 3 ballen bij zich.

10.   Tijdschema

a.       11 -12 uur.                         gelegenheid voor de teams voor proefschieten

b.      12- 13.30 uur.                   1e ronde

c.       13.45- 15.15 uur .            2e ronde

d.      15.30 – 17.00 uur            finaleronde

e.      17.30 uur. Prijsuitreiking

11.   De wedstrijdleiding geeft aan welk team  begint en in welke volgorde wordt geschoten.

12.   Bij een gelijke stand na 3 rondes mogen de teams nog 1 keer schieten om te bepalen wie winnaar wordt, de wedstrijdleiding bepaalt op welke baan dit plaatsvindt.

13.   Het is teams en publiek verboden  om zonder toestemming van de wedstrijdleiding zich tussen de startvakken en de wedstrijdbanen te bevinden.

14.   Bij niet naleven van de regels behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd.

15.   Het is niet toegestaan dat er eigen consumpties worden meegenomen. 

16.   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bepalend.

Veel succes met de 10e NK Carbiddarten

 De Wedstrijdleiding

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.nl/