Reglement 9e open NK Carbiddarten 2018
1.       Elk team bestaat uit minimaal 2 personen en maximaal .... personen.
2.       De minimum leeftijd is 12 jaar. Deelnemers tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar kunnen alleen meedoen onder begeleiding van een volwassene.
3.       Er wordt geschoten met een eigen melkbus met een inhoud van 30 liter. De melkbus is voorzien van een goed sluitende bal.
4.       Er mogen geen toevoegingen  aan het water worden gebruikt.
5.       Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per team.
De opgave is pas geldig als het team zicht heeft aangemeld middels het opgaveformulier en het inschrijfgeld  is voor 22 december voldaan op bankrekeningnr NL69 RABO 0107 3015 71 T.n.v. Maatschap Beheer MFC Tiendeveen onder  vermelding van  open NK Carbiddarten 2018 of wordt contant betaald aan de organisatie op de dag zelf.
6.       Het prijzengeld bedraagt:
a.       1e prijs - € 100,-
b.       2e prijs - €  50,-
c.       3e prijs - €  25,-
7.       De inschrijving sluit bij een deelname van 40 teams.
Spelregels
8.       De teams dienen zich uiterlijk om 11.00 uur te melden bij de wedstrijdleiding.
9.       De teams krijgen d.m.v. een loting een startvak toegewezen.
10.   De teams zorgen voor een ondergrond die de grasmat beschermt.
11.   De ballen worden gemerkt met het nummer van het toegewezen startvak.
12.   Er wordt geschoten op een horizontaal dartbord met een diameter van  25 meter.
13.   Het dartbord bestaat uit een aantal cirkels en elke cirkel  staat voor een bepaald aantal punten. Hoe dichter bij de bull, des te meer punten er behaald kunnen worden.
14.   De plaats waar de bal de 1e keer de grond/dartbord raakt geldt voor de puntentelling.
15.   Tijdschema
a.      11 -12 uur.                   gelegenheid voor de teams voor proefschieten
b.      12- 13 uur.                    1e ronde
c.      13- 14 uur .                  2e ronde
d.      14 -14.30 uur                Pauze
e.      14.30 – 16.30 uur           finaleronde
f.      17.15 uur. Prijsuitreiking
16.   De wedstrijdleiding geeft aan welk team  begint en in welke volgorde wordt geschoten.
17.   Bij een gelijke stand na 3 keer schieten mogen de teams nog 1 keer schieten om te bepalen wie doorgaat naar de volgende ronde.
18.   Het is teams en publiek verboden  om zonder toestemming van de wedstrijdleiding zich tussen de startvakken en het dartbord te bevinden.
19.   Bij niet naleven van de regels behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd.
20.    In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bepalend.
Veel succes met het  9e  open NK Carbiddarten.  
De Wedstrijdleiding

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.nl/